INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i de el comerç electrònic (des d'ara LSSIYCE), ANATRAC ENERGIA S.L. manifesta que el domini www.inersis.es és propietat de ANATRAC ENERGIA S.L., amb CIF B55774178, i domicili en Ctra. de la Selva, 17, Local 1, 43141, Vilallonga de Camp, Tarragona. Que ANATRAC ENERGIA S.L. consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona (Tom 3198, Foli 211, Secció 8, Full 55599, Inscripció 1). ANATRAC ENERGIA S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines. Amb els límits establerts a la llei, ANATRAC ENERGIA S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de ANATRAC ENERGIA S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de ANATRAC ENERGIA S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ANATRAC ENERGIA S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ANATRAC ENERGIA S.L.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades a fitxers responsabilitat de ANATRAC ENERGIA S.L., CIF: B55774178.

Formulari de "registre de clients": Les seves dades seran incorporades al fitxer de "clients i proveïdors" amb la finalitat de gestionar la relació comercial que pot existir. Les seves dades seran conservades fins que es resolgui la petició, i no seran transmesos a tercers.

Formularis de "sol·licitud de pressupost" i de "sol·licitud d'anomenada": Les seves dades seran incorporades al fitxer de "contactes" responsabilitat d'aquesta entitat, amb la finalitat de gestionar o resoldre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran comunicades a tercers i seran conservats fins a 6 mesos en el cas de sol·licitud de pressupostos i fins que es resolgui la seva consulta o petició en el cas de les sol·licituds de trucades.

En el cas dels formularis de "compra en línia les seves dades seran incloses en el fitxer " usuaris web "amb la finalitat de gestionar la seva comanda de compra. Les seves dades seran conservades el temps legalment exigible durant el qual es puguin alçar-se reclamacions legals i no seran cedides a tercers.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació de l'consentiment atorgat, així com exercir els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació de l'tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es realitzin en Ctra. De la Selva, 17, Local 1, 43141, Vilallonga de Camp, Tarragona, o bé, enviar un correu electrònic a solar@anatrac.com. Així mateix, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Comunicacions electròniques: les seves dades seran incloses en el fitxer 'contactes' amb la finalitat de donar resposta a les seves peticions o incidències. Les seves dades no seran cedides a tercers i seran conservades fins que es resolgui la mateixa.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de ANATRAC ENERGIA S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( «hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o organisme ANATRAC ENERGIA SL, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ANATRAC ENERGIA SL, per les seves societats filials i / o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de ANATRAC ENERGIA S.L. l'ús que l'usuari pugui portar a terme a l'respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de ANATRAC ENERGIA S.L.

ANATRAC ENERGIA S.L. no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L'usuari és el propietari de el suport en el qual el programari és gravat. ANATRAC ENERGIA S.L. posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l'usuari transfereix el programari d'aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió de el codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

AVÍS COOKIES

Els informem que per a un correcte funcionament del web www.inersis.es, propietat i responsabilitat de ANATRAC ENERGIA S.L. el sistema de navegació utilitza algunes dades de navegació ( "Cookies") per poder oferir un servei més personalitzat als usuaris de la web. Les "cookies" són petits arxius de text que el navegador guarda quan es navega per pàgines web i aplicacions. Es pot obtenir la informació de l'adreça IP que utilitza l'ordinador per connectar-se a la pàgina web, l'adreça URL de la pàgina web sol·licitada, l'hora de la connexió i altres paràmetres relatius a sistema operatiu de l'entorn informàtic de l'usuari. Aquesta informació tan sols es recull per identificar la sessió amb l'objectiu de facilitar l'anàlisi de la pàgina web.

ANATRAC ENERGIA S.L. en el seu web tan sols utilitza "cookies" pròpies de l'servei ofert per Google Analytics; que és un servei d'estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l'equip de l'usuari per obtenir informes sobre l'activitat de l'aplicació; guardant la informació emmagatzemada en servidors dels Estats Units. En tot cas, en el supòsit que es captin dades de caràcter personal- en aquest cas tan sols la Ip d'accés; els informem que aquestes seran tractades i incorporades en el fitxer "Màrqueting" responsabilitat de ANATRAC ENERGIA S.L.

La finalitat d'aquest fitxer és el control i gestió dels usuaris que interactuen a la web i altres mitjans de l'empresa i la informació que s'obté d'ells. D'acord el que disposa la normativa de protecció de dades, si desitja exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació de l'tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades es pot adreçar a: Ctra. De la Selva , 17, Local 1, 43141, Vilallonga de Camp, Tarragona. Així mateix podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

S'informa l'usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la direcció d'IP de l'usuari amb una altra dada de què disposen, i per tant ho faran totalment de forma anonimitzada. Per refusar o eliminar aquesta "galeta" es pot consultar la següent adreça:

http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/


http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

DESACTIVACIÓ I BLOQUEIG DE LES COOKIES

En qualsevol cas, l'usuari pot habilitar l'opció del seu propi sistema de navegació per no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas ANATRAC ENERGIA S.L. pugui ser responsable que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquesta web no funcioni correctament. En els següents enllaços, podrà trobar instruccions que l'ajudaran a configurar els paràmetres dels principals navegadors més utilitzats.

Internet Explorer https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/t5/Cookies-y-cach%C3%A9/Habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web-utilizan/ta-p/13811
Safari https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Safari https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Safari para IOS (Iphone, IPad): http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es
Chrome para Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

Per a més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabitarlas segons el seu sistema de navegació pot consultar els següents links: www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1 En cas contrari, i havent informat ANATRAC ENERGIA SL de l'ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat inhabilitades implica que l'usuari dóna el seu consentiment a l'tractament de dades per Google en la forma que preveu aquesta avís i per a les finalitats descrites. En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot adreçar a ANATRAC ENERGIA S.L. a través dels seus mitjans d'atenció a el públic.

DADES GENERALS

ANATRAC ENERGIA S.L.

Ctra. de la Selva, 17, Local 1, 43141, Vilallonga del Camp, Tarragona
Telf. +34 977 594 138

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MERCANTIL

ANATRAC ENERGIA S.L. està inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona (Tom 3198, Foli 211, Secció 8, Full 55599, Inscripció 1).

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF B55774178